UML 2006 FOCUSSÄVELTÄJÄ

Jukka Ruohomäki

Jukka Ruohomäki (s.1947) on elektronimusiikin konkari. Hän aloitti 1960-luvun lopulla analogilaitteilla ja löysi 1990-luvun digitaalisesta vallankumouksesta omimmat työkalunsa, joilla on keskittynyt konkreettisten äänten tyyliinsä.

Ruohomäen musiikki syntyy tietokoneavusteisesti säveltäjän reaktioista kuulemaansa. Teokset pohjautuvat konkreettisiin ääniin, kuten linnunlauluun, kattopellin raavintaan tai lapsen jokelteluun, jotka säveltäjä ensin taltioi mikrofoneilla työasemaan. Ruohomäki ei käytä perinteistä pulssin ohjaamaa rytmiikkaa, harmoniaa tai nuottikirjoitusta vaan keskittyy kuuntelemaan materiaaliaan ja aistimaan sen tarjoamia mahdollisuuksia. Jukka Ruohomäelle "kaikki on uutta". Joissakin teoksissa voi kuulla vaikutteita tekno-, ambient- tai muista sähköisistä tyyleistä.

"Musiikki on vain musiikkia. Se ei ole draamaa, filosofiaa, kielitiedettä eikä mitään muutakaan ulkomusiikillista”, hän sanoo. "Musiikkihan pakenee määrittelyitä ja sen hyvyyden tai huonouden voi ainoastaan kuulla".